Cloure el compte (Determinar les sumes de quantitats a cobrar i a pagar fins a un moment donat)

Temes associats al refrany: maneres de dir