Clot del llit (Concavitat que deixa en el llit un cos que hi ha jagut)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dormir