Cercar món (Haver viatjat molt)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mon