Cercar bregues (Esvalotar. Provocar esvalot, pertorbació de l'ordre; crits i sorolls de baralla, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir