Caure rotllat com un cuc (Caure en terra com a conseqüència de perdre el coneixement, total o parcialment, per un colp, d'una impressió molt forta, d'una calor excesiva o de qualsevol altre problema físic o psíquic, que puga donar lloc a un desmai)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals