Caure [o fer] quatre gotes (Ploure escassament i breu)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oratge



Traducción al castellano (google): Caer [o hacer] cuatro gotas (llueve escasamente y breve)