Caure-hi com sa mosca dins sa brou (Caure de ple en un perill inadvertidament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals