Caure en error (Cometre un error, una falta)

Temes associats al refrany: maneres de dir