Caure el sol de ple a ple (Fer un sol molt fort)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Caer el sol de lleno a pleno (Hacer un sol muy fuerte)