Caure dels núvols [o del cel ] (Vindre, una cosa, sense esperar-la)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Caer de las nubes [o del cielo] (Venir, algo, sin esperarla)