Caure als peus (Humiliar-se vilment davant d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma