Caure a plom [o com un sac , o plegat ] (Caure verticalment, generalment per desmai)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Caer a plomo [o como un saco, o plegado] (Caer verticalmente, generalmente por desmayo)