Casar de lluny fa riure, casar de prop fa plorar.

Temes associats al refrany: consells, riure/plorar, l'amorTraducción al castellano (google): Casar de lejos hace reír, casarse de cerca hace llorar.