Carregar-se-la [o carregar-se-les] (Rebre les conseqüències d'algun acte)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cargarse-la [o cargarse-las] (Recibir las consecuencias de algún acto)