Carregar-li els neulers (Fer assumir a algú la càrrega més enutjosa en un afer)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cargarle el pato (Hacer asumir a alguien la carga más engorrosa en un asunto)