Carregar la consciència [d'algú] (Carregar-li la responsabilitat íntima d'un mal)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cargar la conciencia [de alguien] (Cargar-le la responsabilidad íntima de un mal)