Cara de vinagre (Cara de mal humor)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Cara de vinagre (Cara de mal humor)