Cara a cara [o cara per cara] (Manifestament, l'un enfront de l'altre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Cara a cara [o cara por cara] (Manifiestamente, el uno frente al otro)