Cap xarbot (Cap buit o marejat)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir