Cap per cap (Tant per tant)

Temes associats al refrany: maneres de dir