Cap gros, o molt savi o molt talò (Amb els anys les persones es tornen més assenyades)

Temes associats al refrany: cos huma, saber