Cap fluix (Persona sense seny)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma