Cap d'estopa (Persona de poc enteniment)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma