Cantar les veritats a algú [o cantar les quaranta a algú] (Retreure-li les malifetes)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cantar las verdades a alguien [o cantar las cuarenta a alguien] (reprocharle las fechorías)