Cantar la canya (Dir les veritats)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cantar la caña (Decir las verdades)