Cantar com una calàndria (Dir-ho tot. Confesar-se)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals