Camí ral (Camí públic, el més important abans de la construcció de les carreteres, utilitzat per a les comunicacions generals i de més trànsit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Camino Real (Camino público, lo más importante antes de la construcción de las carreteras, utilizado para las comunicaciones generales y de más tráfico)