Caldre Déu i ajuda (Costar molta pena o treball, esser molt difícil)

Temes associats al refrany: maneres de dir, déu