Calçar molts [o pocs] punts (Ser, una persona, molt [o poc] avantatjada en alguna matèria)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Calzar muchos [o pocos] puntos (Ser, una persona, muy [o poco] aventajada en alguna materia)