Cada u atraca [o cou] sa pinxa en es seu foc [pinxa = arengada, areng] (L’egoisme sol ser general, encara que vaja en detriment dels altres)

Temes associats al refrany: persones, foc, animals