Cada ocell el seu cant [o la seua cançó] (Cada persona i cada família té un comportament, uns gustos, una filosofia, una economia... diferent d’una altra)

Temes associats al refrany: parentiu, cantar, animals