Cabra acostumada a saltar, salta i saltarà (Ho diuen per significar que els hàbits inveterats són mals de fer perdre)

Temes associats al refrany: animalsTraducción al castellano (google): Cabra acostumbrada a saltar, salta y salta (Lo dicen para significar que los hábitos inveterados son dolores de hacer perder)