Busca-raons (Inclinat a cercar motius de discussió, de disputa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pendenciero (Inclinado a buscar motivos de discusión, de disputa)