Brut com una xinxa (Comparació per expresar la bruticia)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dir