Brut com una barba de galliner (Comparació per expresar la bruticia)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals