Brut com un picaportes (Comparació per expresar la bruticia)

Temes associats al refrany: maneres de dir