Braç a braç (De costat, amb familiaritat, amb confiança)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Codo con codo (De lado, con familiaridad, con confianza)