Botifarra de pagès (Expressió usada per a indicar que hom no es creu una afirmació feta per algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir