Borratxo i malcriat, envia'l a picar espart (Expressió utilitzada amb algú que no sap comportar -se)

Temes associats al refrany: beureTraducción al castellano (google): Borracho y malcriado, envíalo a picar esparto (Expresión utilizada con alguien que no sabe comportarse)