Borratxera de vi, la fa passar el dormir.

Temes associats al refrany: vinya, beure, dormirTraducción al castellano (google): Borrachera de vino, la hace pasar el dormir.