Bon senyal (Indici favorable)

Temes associats al refrany: maneres de dir, bona