Bon profit li faci! (Es diu irònicament per manifestar que no tenim enveja d'una cosa bona que un altre frueix)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Buen provecho le haga! (Se dice irónicamente para manifestar que no tenemos envidia de algo bueno que otro disfruta)