Bon dia pel matí! (Ser molt de matí)

Temes associats al refrany: maneres de dir, bonaTraducción al castellano (google): Buenos días por la mañana! (Ser muy de mañana)