Beure com un embut (Beure poc)

Temes associats al refrany: beure, maneres de dirTraducción al castellano (google): Beber como un embudo (Beber poco)