Beure com un carreter (Beure molt)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oficis, beureTraducción al castellano (google): Beber como un carretero (Beber mucho)