Beu-te aquesta! (Expressió de satisfacció perquè a algú li han donat una reprimenda)

Temes associats al refrany: beure, maneres de dirTraducción al castellano (google): Bébete esta! (Expresión de satisfacción porque a alguien le han dado una reprimenda)