Besar la mà (Manifestar-li consideració besant-li la mà quan es saluda)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma