Ben clar (Evident, amb tota claretat)

Temes associats al refrany: maneres de dir