Barba blanca per marit, primer que jove esvanit [esvanit = vanitós, presumit] (És preferible l’experiència i el trellat a la inexperiència i la superficialitat)

Temes associats al refrany: cos huma, colors, persones