Ballar-li l'aigua davant (Afalagar algú procurant complaure-lo)

Temes associats al refrany: maneres de dir, alegria